24 August 2008


Лебединое Озеро

îşi zărise tatăl
nu se mai temea

s-a aşezat pe-o balustradă
ritualul echilibrului zilnic
avea degetele moi
după fiecare cădere
cineva îi spăla faţa cu apă
de amprente
altcineva o lua în braţe
o legăna în septembrie

nu mai era femeie
nu mai era decât un cearcăn
foarte transparent
cu margini aurii
din care uneori se rostogoleau
întâmplările amurgului

părinţii părinţilor ei
se adunau în cerc
o întâmpinau la graniţa făgăduită
ea păşea temătoare
le vorbea într-o altă limbă
fără sunete

paznicul se scutura de ploaie
arăta ceva nedefinit
înspre nord
după o ceremonie cu păsări
şi orbi
îşi făcea o cruce din aer
urma cântecul fecioarei
ştergea cu degetul arătător
numele frigului

închidea ochii
vedea femeia-copil dansând
într-un dezechilibru elegant
fără să mai alunece
spre oameni .

. Perceptii .
Ela Victoria Luca
PIN - UP WENT DOWN
. Get Ready To Sweap .
2 Unlimited
2 0 0 8

No comments: