21 June 2010
SALONUL FOTOGRAFIC DE PRIMAVARA CALARASI 2010
gazduit de
Galeriile de Arta din Silistra (BULGARIA)
____________________________RO

Vineri, 18 iunie 2010 , la ora 17, a avut loc vernisajul Salonului Fotografic de Primăvară Călărași 2010 găzduit, de această dată, de Galeria de Artă din Silistra. Domnul Marian Neagu, directorul Muzeului Dunării de Jos împreună cu directorul galeriei din Silistra, binecunoscutul artist plastic bulgar Yordan Kissiov au făcut posibil acest lucru , în grijă dumnealor aflându-se amenajarea spațiului expozițional disponibil pentru ca fiecare lucrare să fie evidențiată cât mai bine .
Expozanții salonului au fost reprezentați de Răzvan Eremia și Emanuel Tănase , muzeul călărășean de doamnă arheolog Dragomira Boeva-Kanceva, iar soții Kissiov au fost oaspeți primitori și deosebit de deschiși la noi propuneri și colaborări în domeniul fotografiei artistice .Împreună cu gazdele bulgare s-au purtat discuții privind noi proiecte care să aducă pe viitor, sub aceleași titulaturi, atât fotografi români cât și bulgari. Galeria de Artă din Silistra este o locație mai mult decât potrivită pentru organizarea acestui gen de evenimente , găzduind o expoziție de pictură și sculptură cu caracter permanent, oferind posibilități profesioniste de expunere a noilor lucrări în câteva săli bine luminate , găzduind și concerte într-o încăpere special amenajată . Ne-am simțit privilegiați că am putut expune într-o asemenea locație deosebită și sperăm că pe viitor să punem bazele unor proiecte cât mai inedite și interesante care să nu fie altceva decât materializări ale libertății de exprimare.
Cu această ocazie s-a dovedit a fi necesară caserarea lucrărilor din expozițiile viitoare întrucât unele din aceasta au suferit deformări pe suporturile de expunere manufacturate . Sperăm să evităm cu succes acest neajuns și să putem prezența serii fotografice pregătite pentru a fi expuse succesiv în mai multe galerii de artă.
Mulțumim domnului director al Muzeului Dunării de Jos, Marian Neagu, domnului și doamnei Kissiov, doamnei arheolog Dragomira Boeva-Kanceva și, nu în ultimul rând, primăriei orașului Silistra. Datorită amabilității dumnealor lucrările vernisate în martie la Călărași au putut fi prezentate publicului bulgar, iar echipa organizatorică le este recunoscătoare pentru implicarea directă în bună organizare și desfășurare a acestui eveniment pe malul bulgăresc al Dunării . Sperăm ca acesta să fie un prim pas într-o colaborare fructuoasă de a căror rezultate să se bucure toți cei care apreciază cu adevărat fotografia artistică.


EN

On Friday, June 18th 2010, at 17 PM, the Summer Photographic Salon 2010 vernishing from Calarasi,was housed, this time, by Silistra’s Art Gallery.This matter was accomplished with the aid of Mr. Marian Neagu, the director of ‘Down Danube’ Museum, and Silistra’s Gallery director, the well- known Bulgarian artist, Yordan Kissiov, who managed to set up the available exhibiton area so that each work could be dignified at a high level.

The exhibition was represented by Razvan Eremia and Emanuel Tanase, with the syndic of the Calarasi’s Museum, the archaeologist Dragomira Boeva-Kanceva, and the couple Kissiov with their hospitality were downright to new propositions and collaborations in the photographic domain.Together with the Bulgarian hosts we discussed about new projects which will bring ahead, under the same headings, both Romanian and Bulgarian photographers.

Silistra’s Art Gallery represents a great location for these type of events, rooming a painting and a sculpture exhibition with a permanently character, offering professional possibilities of exposure for the new work in several well lighted halls,and also receiving concerts in a special room.We felt privileged that we could exhibit in such a remarkable location and we hope that from this out we would establish new unhackneyed and interesting projects which would symbolize the freedom of speech manifestation.

With this opportunity was demonstrated the necessity of foliating the work for the future exhibitions since some of them have suffered deformations on the manufactured display supports.We expect to successfully avoid this impediment in order to be able to present photographic series especially prepared to be gradually exposed in many art galleries.

We thank to the director of “Down Danube” Museum, Marian Neagu, the couple Kissiov, the archaeologist Dragomira Boeva-Kanceva, and to the Silistra’s town hall.Due to their considerateness the work exposed on march at Calarasi could have been presented to Bulgarian audience , and the organizers are grateful for their direct involvement and for the formidable organization and evolution of this event on the Bulgarian Danube shore.We expect that this will be the first step for a efficacious collaboration for those who sincerely appreciate artistic photography.


______________________________
03 June 2010


. EPOLENIUM ZINTER .


________________________

Nikon F5
film 35mm
bw - color
iso 400

Agalloch . Alcest


dezordonate cu întârziere_____________________________A n n a
S j ä l v
T r e d j e
. Inkomster Utanför Tiden .
Tussilago Fanfara
1 9 7 7